ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH

  Na podstawie art. art. 701  – 705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) i 
Regulaminem zamówień udzielanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, będących w 
zarządzie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o., 
Organizator przetargu TBS w Bolesławcu sp. z o.o., w imieniu Zamawiającego:

Wspólnot Mieszkaniowych

ul. Ogrodowa: 1, 3

59-700 Bolesławiec

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych pn.:

"Wykonanie docieplenia elewacji kamienic przy ul. Ogrodowej 1 i 3 w 
Bolesławcu, z wykonaniem docieplenia stropów nad piwnicą oraz nad 
najwyższą kondygnacją mieszkalną, izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 
i wymianą stolarki okiennej w piwnicach."
1.Termin składania propozycji cenowych: 04 lipca 2016 r. o godz. 10:00.
2.Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidywany jest do 
dnia 30 listopada 2016 r.
3.Zaproszenie do składania ofert udostępnione jest na stronie internetowej 
Organizatora przetargu: http://tbsboleslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
Organizatora przetargu.

Wytworzył:
(2016-06-22)
Udostępnił:
Agnieszka Słota
(2016-06-22 11:55:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Słota
(2016-06-22 11:55:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki