przedmiot działania i kompetencje

 

Przedmiot działalności i kompetencje
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1)         wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
2)         sprawuje opiekę nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
3)         współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
4)         organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w sposób umożliwiający wszechstronny rozwój dziecka,
5)         współpracuje ze szkołami działającymi w środowisku, z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi i Samorządem terytorialnym.
6)          prowadzi dokumentację dotyczącą  wypadków wychowanków i personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wytworzył:
Elżbieta Dec
Udostępnił:
Dec Elżbieta
(2009-03-30 08:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Dec Elżbieta
(2009-03-30 09:18:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki