☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Sobota 13.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż prasy belującej oraz perforatora IV - 19.04.2022

Informacja o wyborze

 

Informacje o złożonych ofertach

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec,

działając na podstawie Zarządzenia nr 10/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku
Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Bolesławcu 

Ogłasza postępowanie w sprawie:

I. Przedmiot sprzedaży:

Nr 1.

Rodzaj maszyny:

Prasa belująca Bollegraaf HBK-25

Producent:

Bollegraaf Recycling Maschinery b.v.

Model:

HBK-25

Rok produkcji:

2003

Stan:

 

dobry - używana do 31.12.2020r. (zastąpiona większym modelem
z uwagi na zapotrzebowanie),

Lokalizacja:

ul. Spacerowa 24, 59-700 Trzebień,

Cena wywoławcza:

40 000,00 zł netto

 

Główne parametry techniczne prasy:

1. Nacisk tłoka 25 ton;

2. Silnik 7,5 kW;

3. Rok produkcji 2003;

4. Hałas: Laeg [dB(A)] 72-80, Lmax [dB(C)] 97-108;

5. Stan licznika godzin pracy – 10 500 Mth;

6. Stosowany drut do wiązania φ 3,0 mm, prasa posiada 8 koszy na drut.

Opis prasy:

Automatyczna prasa belująca do odpadów HBK-25 o nacisku tłoka 25 ton z klapą wstępnego zgniotu
i perforatorem do butelek PET zamontowana była na linii technologicznej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. W roku 2009 został przeprowadzony remont kapitalny siłownika głównego oraz prasa została doposażona w system chłodzenia oraz grzałkę oleju, a w roku 2015 został wymieniony kpl. noży tnących drut. Przez cały okres użytkowania, maszyna była serwisowana. Prasa służyła wyłącznie do belowania platików i papieru.

Nr 2.

Rodzaj maszyny:

Perforator butelek PET

Producent:

LUXOR

Model:

PERFOLUX 760-2x2,2 nr fabryczny 237/2013

Rok produkcji:

2013

Stan:

 

dobry - używana do 31.12.2020r. (zastąpiona większym modelem
z uwagi na zapotrzebowanie),

Lokalizacja:

ul. Spacerowa 24, 59-700 Trzebień,

Cena wywoławcza:

11 200,00 zł netto

 

Główne parametry techniczne perforatora:

1. Perforator dwubębnowy;

2. Zabudowany przesuwnie na ramie nośnej z szynami prowadzącymi i konstrukcją wsporczą;

3. Napęd przesuwu motoreduktorem, sterowanie przyciskami na szafie sterowniczej;

4. Wymiary gabarytowe perforatora,: dopasowane do wymiarów kanału zasypu istniejącej;

5. Ostrza robocze trudnościeralne ;

6. Napęd : motoreduktor;

7. Moc napędu 2 x 1,5 KW;

8. Sterowanie soft-start, rewers obrotów; 

9. Wydajność od 100 do 200 m3/h;

10. Zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa 2 - składnikowa, kolor zielony.

 

II. Szczegółowe informacje techniczne:

1. Szczegółowe informacje techniczne na temat maszyn można uzyskać pod nr telefonu 
tel. 695 759 981 lub elektronicznie, adres email: s.majchrowicz@mzgk.com.pl

2. Miejsce oględzin maszyn:

ZUOK w Trzebieniu ul. Spacerowa 5, 59-700 Trzebień.

3. W celu dokonania wizji maszyn należy wcześniej umówic spotkanie telefonicznie.

 

III. Zasady i informacje szczegółowe dotyczące ofert:

1. Sprzedaż będzie przeprowadzona na podstawie regulaminu oraz Zarządzenia w nr 10/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz termin związania ofertą:

            1) Oferty należy przesłać pocztą do dnia 27.05.2022 r. do godz. 12.00 na adres Miejskiego  Zakładu Godpodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu ul. Staszica 6 (Sekretariat).

            2) Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która:

            a) będzie opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu  otwarcia ofert,

            b) będzie zaadresowana na adres Sprzedającego,

            c) będzie posiadać oznaczenie „Postępowanie w sprawie sprzedaży środków trwałych:  prasy belującej i perforatora”.” – nie  otwierać  przed: 27.05.2022 r. godz. 12.00”,

             d) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES     OFERENTA, aby  można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej wpływu po  terminie składania ofert.

            3) Jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

            4) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Oferentowi bez otwierania.

            5) Termin związania ofertą wynosi 7 dni.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia za przedmiot nabycia.

4. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu postępowania.

5. Kupujący przed złożeniem oferty Oferent zapozna się ze stanem faktycznym, który obejmuje stan techniczny i prawny maszyn zgłoszonych do licytacji. Po zakończeniu licytacji kupujący  nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

IV. Miejsce i termin przeprowadzenia postepowania.

Weryfikacja i ocena zlozonych ofert odbędzie się dnia 27.05.2022r. o godzinie 12:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Z uwagi na sytuację pandemiczną oferenci nie mają możłiwośći wzięcia udziału podczas otwarcia ofert.

 

V. Maszyny o których mowa w ogłoszeniu można zakupić tylko jako komplet. Ogłoszenie nie dotyczy składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na jedną maszynę.

 

VI. Po wyborze oferty przez komisję, Oferent otrzyma dwie faktury gdzie za przedmiot sprzedaży srodka trwałego nr 1 fakturę wystawi Gmina Miejska Bolesławiec, natomiast za przedmiot sprzedaży srodka trwałego nr 2 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Bolesławcu.

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

DTR oraz RODO

Wytworzył:
Udostępnił:
Kojder Stanisław
(2022-04-19 11:24:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kojder Stanisław
(2022-06-22 07:13:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4633