przedmiot i kompetencje

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej, w szczególności:

- prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

- orgaznizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,

- współpraca z instytucjami, takim jak: szkoły, placówki kulturalne, kluby sportowe,

- współpraca z miastami partnerskim,

- świadczenie usług turystycznych,

- tworzenie, utrzymywanie i udostepnianie bazy sportowo - rekreacyjnej,

- racjonalne gospodarwowanie powierzonym mnieniem w celu pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej,

- współdziałanie ze specjalistycznymi organziacjami ratowniczymi oraz innymi organizacjami ratowniczymi

Wytworzył:
Udostępnił:
Dec Elżbieta
(2011-04-26 08:56:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dec Elżbieta
(2020-01-28 11:29:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki