☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

MIEJSKI  ZAKŁAD  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ  W  BOLESŁAWCU

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego

przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na miesięczną stawkę czynszu.

Przeznaczony do oddania w najem wolny lokal użytkowy znajduje się w budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu. Przeznaczony jest do przygotowywania i przechowywania zwłok do pochówku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem ZC – cmentarze (działka nr 386).

Opis lokalu:

Lokal o powierzchni 95,76m2 składa się z głównego pomieszczenia o powierzchni - 42,38 m2, pomieszczenia pomocniczego o powierzchni - 9,27 m2 oraz części wspólnej tj. korytarza i toalety o powierzchni - 44,11 m2. Lokal wyposażony jest w: chłodnię typu MONOBLOK o ilości miejsc: 8 osób zmarłych lub 6 osób zmarłych + 2 trumny, wózek hydrauliczny podnośnikowy typ WZP1, stół do przygotowywania zwłok.
Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, opisanej powyżej, a w szczególności w zakresie:

  1. przygotowywania zwłok do pochówku (w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni świątecznych),
  2. transportu i przechowywaniu zwłok w chłodni, z wyłączeniem wykonywania przewozów i usług prokuratorskich.

Okres obowiązywania umowy – 3 lata.

Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za łączną powierzchnię użytkową. Minimalne stawki czynszu określone są w Zarządzeniu Nr 157/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Termin zagospodarowania lokalu:

Do jednego miesiąca po zawarciu umowy najmu.

Wysokość opłat z tytułu najmu:

Na wysokość opłat składają się: wylicytowana stawka czynszu za łączną powierzchnię użytkową lokalu, podatek VAT oraz koszty związane z zużyciem energii elektrycznej i wody na podstawie odczytów liczników poboru energii i wody.

Terminy wnoszenia opłat:

Opłaty wnosi się na bankowe konto wynajmującego, tj. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu, przy ul. Dolne Młyny 23 – do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z treścią zapisów w umowie najmu.  

 

Przetarg II odbędzie się 26 stycznia 2021 r. o godz. 1230 w siedzibie MZGM przy ul. Dolne Młyny 23 w Bolesławcu.

Stawka wywoławcza czynszu za łączną powierzchnię użytkową lokalu wynosi – 6000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

 

Wadium w wysokości 7380 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić do 25.01.2021 r. przelewem na konto Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu: Bank PKO BP SA O/Bolesławiec nr 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto Zakładu.

 

Osoby wyrażające chęć obejrzenia lokalu mogą zgłosić się 21.01.2021 r. w godz. 08.00 – 14.00 do Działu Eksploatacyjno – Komunalnego  przy ul. Dolne Młyny 23, budynek B, pokój Nr 8 (tel. 75 644 09 26).

W biurze Działu Administracji Cmentarza (tel. 75 732 37 18) – można zapoznać się z regulaminem przetargu oraz uzyskać szczegółowe informacje.

 

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej:

http://www.mzgm.boleslawiec.pl, w zakładce: Lokale – Lokale Użytkowe – Przetargi Sprzedaż Działu Lokalowo-Czynszowego

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Bolesławiec 05.01.2021 r.

Wytworzył:
Iwona Plizga
Udostępnił:
Damian Nitarski
(2021-01-07 22:05:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Nitarski
(2021-01-07 22:05:52)

 
liczba odwiedzin: 4231711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X