Zaproszenie do składania propozycji cenowych na "renowacja elewacji zabytkowych kamienic mieszkalnych w Bolesławcu przy ul. B. Prusa"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH

 

 

Na podstawie art. art. 701  – 705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) i Regulaminem zamówień udzielanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, będących w zarządzie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o.

 

Organizator  przetargu TBS w Bolesławcu sp. z o.o., w imieniu Zamawiającego -      

 

            Wspólnot Mieszkaniowych

ul. B. Prusa: 19/21, 22/23-24/25

59-700 Bolesławiec

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych pn:

 

„Renowacja elewacji zabytkowych kamienic mieszkalnych w Bolesławcu przy ul. B. Prusa: 19/21, 22/23-24/25, w związku z otrzymaną dotacją celową na renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, w ramach programu „Nowa Starówka”, realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec.”

 

1.      Termin składania propozycji cenowych: 12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00.

2.      Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidywany jest do dnia

30 listopada 2016 r.

  1. Zaproszenie do składania ofert udostępnione jest na stronie internetowej Organizatora przetargu: http://tbsboleslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Organizatora przetargu oraz na stronie http://www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=89004
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Słota
(2016-03-31 21:32:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Słota
(2016-03-31 21:34:41)