☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bankowej 6d

w Bolesławcu ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny

na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego

położonego w Bolesławcu

przy ul. Śluzowej 13 A – o powierzchni użytkowej 36,63 m²

 

Przeznaczenie lokalu: biura, działalność handlowa lub usługowa.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia, zaplecza oraz w.c.

Wyposażony jest w następujące instalacje:

wodno – kanalizacyjną,

elektryczną, teletechniczną (Internet, telefon),

centralnego ogrzewania z sieci miejskiej.


Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

1.rysunek sytuacyjny lokalu

rysunek_sytuacyjny_jpg

2.wzór umowy najmu

wzór_umowy_najmu.pdf


3.zarządzenie Prezesa TBS w Bolesławcu w spr. zasad wynajmowania lokali
użytkowych


zarządzenie_prezesa_TBS_spr._zasad_wynajmowania_lokali_użytkowych

 


Wywoławcza miesięczna stawka czynszu  netto, bez podatku od towarów i
usług (vat), za 1m2 pow. użytkowej wynosi  -  15,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50zł


 Przetarg odbędzie się w dniu 12 SIERPNIA 2015 r. o godz. 1100 pok. nr 7 w siedzibie Spółki

przy ul. Bankowej 6d, 59-700 Bolesławiec.Wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy
wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 11 sierpnia 2015 r. wpłynęło na
konto bankowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu, ul.
Bankowa 6d, 59-700 Bolesławiec w BZWBK S.A. 1 Oddział w Bolesławcu,

nr konta: 57 1090 1939 0000 0005 1600 5419


UWAGI:
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, przekształca się,
wraz z podpisaniem umowy najmu, w zwrotną kaucję zabezpieczającą.

  Umowę najmu należy zawrzeć w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

UWAGA: Przewidywany termin rozpoczęcia najmu 01 października 2015 r. z
zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego terminu rozpoczęcia, pod warunkiem
wyrażenia zgody na powyższe przez dotychczasowego Najemcę.


   Osoby biorące udział w przetargu winny posiadać:

1)   osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
– dowód tożsamości,

2)   osoby prawne -  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu,

3)   kopię dowodu zapłaty wadium.  Szczegółowych informacji udziela udziela P. Marcin Piotrowski w siedzibie
TBS w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Bankowa 6d, pok. nr 7, tel.75 644 81 19,
601 842 846. Lokal można oglądać w dni robocze po wcześniejszym
uzgodnieniu godziny.


Wzór umowy najmu jaka zostanie zawarta zosobą, która wygra przetarg
została opublikowana na stronie http://tbsboleslawiec.pl , oraz stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia
przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.
Bolesławiec, 27 lipca 2015 roku.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Piotrowski
(2014-08-05 15:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Piotrowski
(2015-07-28 11:02:23)
 
liczba odwiedzin: 4083910

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X