☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Czwartek 05.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego przyjęcia i unieszkodliwiania odpadów oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów: cmentarzy przy ul. Śluzowej i ul. Lubańskiej, MZGM w B-c

16.12.2022 r.

 9.DEK.ZP.2022.AD

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501215/01 z dnia 2022-12-16

Identyfikator postępowania na miniPortalu:   1fc7b076-fee9-4283-afe4-3d66bb47ce9b

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego przyjęcia i unieszkodliwiania odpadów oraz odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenów: cmentarzy przy ul. Śluzowej i ul. Lubańskiej, MZGM w B-c

Dokumentacja dostępna na stronie : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fc7b076-fee9-4283-afe4-3d66bb47ce9b


Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia z dnia 27.12.2022 r. 


 

W postępowaniu wpłynęła oferta Wykonawcy:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec

Kwota oferty:

dla CZĘŚCI I :  237 600,00 złotych brutto, termin płatności faktury 30 dni,

dla CZĘŚCI II : 388 538,50 złotych brutto, termin płatności faktury 30 dni.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.01.2023 r.

Wytworzył:
(2022-12-16)
Udostępnił:
Dańko Artur
(2022-12-16 13:04:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Dańko Artur
(2023-01-03 11:19:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 48245