☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec,

działając na podstawie Zarządzenia nr 34/2021 z dnia 4 października 2021 roku
Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Bolesławcu 

Ogłasza postępowanie w sprawie:

I. Przedmiot sprzedaży:

Nr 1.

Rodzaj maszyny:

Prasa belująca Bollegraaf HBK-25

Producent:

Bollegraaf Recycling Maschinery b.v.

Model:

HBK-25

Rok produkcji:

2003

Stan:

 

dobry - używana do 31.12.2020r. (zastąpiona większym modelem
z uwagi na zapotrzebowanie),

Lokalizacja:

ul. Spacerowa 24, 59-700 Trzebień,

Cena wywoławcza:

70 000,00 zł netto

 

 

Główne parametry techniczne prasy:

1. Nacisk tłoka 25 ton;

2. Silnik 7,5 kW;

3. Rok produkcji 2003;

4. Hałas: Laeg [dB(A)] 72-80, Lmax [dB(C)] 97-108;

5. Stan licznika godzin pracy – 10 500 Mth;

6. Stosowany drut do wiązania φ 3,0 mm, prasa posiada 8 koszy na drut.

Opis prasy:

Automatyczna prasa belująca do odpadów HBK-25 o nacisku tłoka 25 ton z klapą wstępnego zgniotu
i perforatorem do butelek PET zamontowana była na linii technologicznej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. W roku 2009 został przeprowadzony remont kapitalny siłownika głównego oraz prasa została doposażona w system chłodzenia oraz grzałkę oleju, a w roku 2015 został wymieniony kpl. noży tnących drut. Przez cały okres użytkowania, maszyna była serwisowana. Prasa służyła wyłącznie do belowania platików i papieru.

Nr 2.

Rodzaj maszyny:

Perforator butelek PET

Producent:

LUXOR

Model:

PERFOLUX 760-2x2,2 nr fabryczny 237/2013

Rok produkcji:

2013

Stan:

 

dobry - używana do 31.12.2020r. (zastąpiona większym modelem
z uwagi na zapotrzebowanie),

Lokalizacja:

ul. Spacerowa 24, 59-700 Trzebień,

Cena wywoławcza:

15 000,00 zł netto

 

 

Główne parametry techniczne perforatora:

1. Perforator dwubębnowy;

2. Zabudowany przesuwnie na ramie nośnej z szynami prowadzącymi i konstrukcją wsporczą;

3. Napęd przesuwu motoreduktorem, sterowanie przyciskami na szafie sterowniczej;

4. Wymiary gabarytowe perforatora,: dopasowane do wymiarów kanału zasypu istniejącej;

5. Ostrza robocze trudnościeralne ;

6. Napęd : motoreduktor;

7. Moc napędu 2 x 1,5 KW;

8. Sterowanie soft-start, rewers obrotów; 

9. Wydajność od 100 do 200 m3/h;

10. Zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa 2 - składnikowa, kolor zielony.

 

II. Szczegółowe informacje techniczne:

1. Szczegółowe informacje techniczne na temat maszyn można uzyskać pod nr telefonu 
tel. 695 759 981 lub elektronicznie, adres email: s.majchrowicz@mzgk.com.pl

2. Miejsce oględzin maszyn:

ZUOK w Trzebieniu ul. Spacerowa 5, 59-700 Trzebień.

3. W celu dokonania wizji maszyn należy wcześniej umówić spotkanie telefonicznie.

 

III. Zasady i informacje szczegółowe dotyczące ofert:

1. Sprzedaż będzie przeprowadzona na podstawie regulaminu oraz Zarządzenia w nr 34/2021 z dnia 4.10.2021r Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.

2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz termin związania ofertą:

            1) Oferty należy przesłać pocztą do dnia 29.10.2021 r. do godz. 12.00 na adres   Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu ul. Staszica 6 (Sekretariat).

            2) Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która:

            a) będzie opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert,

            b) będzie zaadresowana na adres Sprzedającego,

            c) będzie posiadać oznaczenie „Postępowanie w sprawie sprzedaży środków trwałych: prasy belującej i perforatora”.” – nie otwierać  przed: 29.10.2021 r. godz. 12.00”,

             d) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES OFERENTA, aby  można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej wpływu po terminie składania ofert.

            3) Jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

            4) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Oferentowi bez otwierania.

            5) Termin związania ofertą wynosi 7 dni.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia za przedmiot nabycia.

4. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu postępowania.

5. Kupujący przed złożeniem oferty Oferent zapozna się ze stanem faktycznym, który obejmuje stan techniczny i prawny maszyn zgłoszonych do licytacji. Po zakończeniu licytacji kupujący  nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

IV. Miejsce i termin przeprowadzenia postepowania.

Weryfikacja i ocena złożonych ofert odbędzie się dnia 29.10.2021r. o godzinie 12:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Z uwagi na sytuację pandemiczną oferenci nie mają możliwości wzięcia udziału podczas otwarcia ofert.

 

V. Maszyny o których mowa w ogłoszeniu można zakupić tylko jako komplet. Ogłoszenie nie dotyczy składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na jedną maszynę.

 

VI. Po wyborze oferty przez komisję, Oferent otrzyma dwie faktury gdzie za przedmiot sprzedaży środka trwałego nr 1 fakturę wystawi Gmina Miejska Bolesławiec, natomiast za przedmiot sprzedaży środka trwałego nr 2 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Bolesławcu.

Załączniki:

Załącznik nr 1

dokumentacja techniczna

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stanisław Kojder
(2021-10-04 09:57:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Stanisław Kojder
(2021-10-04 10:04:42)
 
liczba odwiedzin: 4307211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X