☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

informacja o wyniku postępowania

 

----------------------------------

Informacja z sesji otwarcia ofert

----------------------------------

UWAGA zmiana!!!!!

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP (MZGKBC) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec.

Ponadto zmianie ulega treść w Załącznika nr 5 do SIWZ.

Było:

1. Termin dostawy i montażu 15.09.2020r.

Jest:

1. Termin dostawy i montażu 30.10.2020r.

----------------------------------

zmiana ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców

 

----------------------------------------

 

 

UWAGA zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2020 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP (MZGKBC) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec.

-----------------

zmiana ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców

-----------------------------

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 03/ZZ/SIWZ/2020

Stosownie do art. 11 ust. 7 d ustawy Pzp, zamawiający publikuje niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. .

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu, w szczegółach postępowania.

Link do miniPortalu - https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

ePUAP Zamawiającego: ePUAP:/MZGKBC/domyslna

Składając ofertę poprzez miniPortal należy wpisać Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Bolesławcu i podać powyższą skrytkę ePUAP

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i montaż prasy belującej odpady w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_fa78c2b0-d3ca-40f1-a8e1-fa27fbf082d2.zip

ogłoszenie opublikowane

SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

sprostowanie ogłoszenia

-------

1. PYTANIA ODPOWIEDZI

2. PYTANIA ODPOWIEDZI nr 2

3. PYTANIA ODPOWIEDZI nr 3

4. PYTANIA ODPOWIEDZI nr 4

5. PYTANIA ODPOWIEDZI nr 5

6. PYTANIA ODPOWIEDZI nr 6

7. PYTANIA ODPOWIEDZI nr 7

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stanisław Kojder
(2020-03-06 13:01:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Stanisław Kojder
(2020-06-16 09:15:48)
 
liczba odwiedzin: 4043843

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X