☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Czwartek 24.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego przy ul. Staszica 9A/5 w Bolesławcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na miesięczną stawkę czynszu.

Przeznaczony do oddania w najem wolny lokal użytkowy znajduje się przy ul. Staszica 9A/5
w Bolesławcu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem B-P4, przeznaczenie pod zabudowę przemysłową. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opis lokalu:

Lokal składa się z 3 pomieszczeń o pow. 97,47 m2, wspólnego korytarza oraz pomieszczenia w.c. Lokal znajduje się w budynku parterowym posiada ogrzewanie c.o. węglowe – brak pieca c.o. Lokal kwalifikuje się do remontu.

 

Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Minimalne stawki czynszu określone są w Zarządzeniu Nr 157/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

Termin zagospodarowania lokalu:

Do jednego miesiąca po zawarciu umowy najmu.

 

Wysokość opłat z tytułu najmu:

Na wysokość opłat składają się: wylicytowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu pomnożona przez jego powierzchnię, podatek VAT, opłaty za media.

 

Terminy wnoszenia opłat:

Opłaty wnosi się na bankowe konto wynajmującego, tj. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu, przy ul. Dolne Młyny 23 – do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

 

Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z treścią zapisów w umowie najmu.

 

Przetarg VIII odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie MZGM przy ul. Dolne Młyny 23
w Bolesławcu, budynek A, pokój nr 6.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi – 3,77 zł (słownie: trzy złote 77/100).

Wadium w wysokości 452,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa złote) należy wpłacić do 24.11.2017 r.  przelewem na konto Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu: Bank PKO BP SA O/Bolesławiec nr 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto Zakładu.

 

Osoby wyrażające chęć obejrzenia lokalu mogą zgłosić się 20.11.2017 r. w godz. 1100 - 1400 do Działu Eksploatacyjno-Komunalnego przy ul. Dolne Młyny 23, budynek B, pokój nr 8 (tel. 75 644 09 26).

W budynku A, pokój nr 6, (tel. 75 644 09 09) – zapoznać można się z regulaminem przetargu oraz uzyskać szczegółowe informacje.

 

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej:

www.um.boleslawiec.bip-gov.pl, w zakładce MZGM, ogłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Bolesławiec 08.11.2017 r.

Wytworzył:
Damian Nitarski
Udostępnił:
Damian Nitarski
(2017-11-09 22:57:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Nitarski
(2017-11-09 22:57:52)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X